EXHIBITION

Peng Jian: The Composition Under Rulers

ABOUT THIS EXHIBITION

PARTICIPATING ARTISTS
Peng Jian
CURATORS
Wang Xiaoyu: Started to curate since 2011
PUBLICATIONS
SUPPORTERS

Peng Jian: The Composition Under Rulers

DATE: Sep 20 - Oct 20, 2014

ADDRESS: E06,798 Art Zone, No.4 Jiuxianqiao Rd, Chaoyang District, Beijing, China

CURATOR: Wang Xiaoyu

ARTIST: Peng Jian

MEDIA REPORT