EXHIBITION

Superfluous Things NO.6 : Hu Xiaoyuan

ABOUT THIS EXHIBITION

PARTICIPATING ARTISTS
CURATORS
PUBLICATIONS
SUPPORTERS

Superfluous Things NO.6 : Hu Xiaoyuan

DATE: Oct 26 - Nov 24, 2013

ADDRESS: E06,798 Art Zone, No.4 Jiuxianqiao Rd, Chaoyang District, Beijing, China

CURATOR: Dai Zhuoqun

ARTIST: Hu Xiaoyuan

MEDIA REPORT