EXHIBITION

Fly Through the Troposphere- Memo of the New Generation Painting

ABOUT THIS EXHIBITION

PARTICIPATING ARTISTS
CURATORS
PUBLICATIONS
SUPPORTERS

Fly Through the Troposphere- Memo of the New Generation Painting

DATE: Jun 25 - Aug 27, 2011

ADDRESS: E06,798 Art Zone, No.4 Jiuxianqiao Rd, Chaoyang District, Beijing, China

CURATOR: Zhu Zhu

ARTIST: Tu HongtaoWang GuangleQin QiQiu XiaofeiJia AiliLi Qing

MEDIA REPORT