EXHIBITION

Full of Tigers on the Roof

ABOUT THIS EXHIBITION


PARTICIPATING ARTISTS
Cai Lei, Gong Chenyu, Gu Liang, Hou Shuai, Ji Xin, Leng Guangmin, Li Ping, Li Wenguang, Liu Guoqiang, Song Gewen, Song Peng, Wang Yi, Xia Yu, Yuan Zeqiang ( in alphabetical order)
CURATORS
PUBLICATIONS
SUPPORTERS

Full of Tigers on the Roof

DATE: Jun 24 - Jul 29, 2017

ADDRESS: 1-5 Block A4, North Zone OCT, ,Nanshan District, 518053 Shenzhen, China

CURATOR: Xia Jifeng

ARTIST: Cai Lei Gong Chenyu Gu Liang Hou Shuai Ji Xin Leng Guangmin Li Ping Li Wenguang Liu Guoqiang Song Gewen Song Peng Wang Yi Xia Yu Yuan Zeqiang ( in alphabetical order)

MEDIA REPORT